Välkommen till VVSIN - Administrationssidorna för RSK-nummer.
Här startar registreringen av RSK-nummer
För att inga obehöriga skall kunna lägga in uppgifter som inte är relevanta krävs användning av det användarnamn och lösenord som skickats till den person ni uppgivit som behörig från ert företag.

Lämna gärna synpunkter på vår webb
här.


  
Har ni frågor om RSK-systemet och ansökningsförfarande,
kontakta Kajsa Lindström, tel. 08 - 556 957 83 eller e-post

kajsa.lindstrom@vvsinfo.se


Skriv in din e-postadress och klicka på
skicka så kommer inloggningsuppgifter
till den e-postadressen.
E-post:   

Meddelande från VVS Info

Uppdateringar maj 2017
Den 1/6 har vi lagt in en ny release med uppdateringar och förbättringar i VVSin/RSK-databasen. Utöver uppgraderingar i våra utvecklingsverktyg så har ett antal förbättringar också lagts in. Bland annat så finns nu stöd för att ange AMA-texter och CAD-objekt till RSK-numren vilket kommer att visas publikt under den nya fliken Projektering på rskdatabasen.se. Det finns nu också stöd att ange BK04 samt BSAB. Nyttjanderättskunder har fått fler möjligheter att schemalägga anpassade exporter. Nytt är också flera förbättringar i iBVD-systemet där vi bland annat förbättrat utskriften och introducerat hjälptexter på fältnivå. Finns det frågor så tveka inte att kontakta oss så försöker vi hjälpa till.
Referens:
E-post:

Prioritet:Normal